E-KURSY Z PROFILOWANIA BEHAWIORALNEGO

Interdyscyplinarne programy szkoleniowe z analizy behawioralnej, oceny wiarygodności, profilowania i komunikacji niewerbalnej.

Zostań certyfikowanym profilerem behawioralnym!

PROGRAMY SZKOLENIOWE W OPARCIU O NAUKI BEHAWIORALNE

ZASTOSOWANIE Nauk behawioralnYCH DO OCENY RYZYKA I ZMIANY ZACHOWAŃ

Etap 1

Psychologia zachowań

Jakie czynniki wpływają na zrozumienie i prewencję zagrożeń?

Psychologia społeczna

Co wpływa na
zachowania ludzi i ich reakcje na bodźce i zdarzenia?

Psychopatologia

Jak zaburzenia i choroby wpływają na zachowania ludzi?

Zdrowie psychiczne

Jak budować odporność
psychiczną zagrożonych grup?

Etap 2

Ekonomia behawioralna

Jaka wiedza pozwala zaplanować Interwencje i podjąć działania naprawcze?

Błędy poznawcze

Jak racjonalnie analizować informacje?

Podejmowanie decyzji

Jak zarządzać ryzykiem przy podejmowaniu interwencji?

Zmiana behawioralna

Jak wpływać na ludzi dążąc do zmiany zachowań?

Etap 3

 Analiza behawioralna

Jakie umiejętności wpływają na rozpoznanie i wykrycie już istniejących zagrożeń?

Zagrożone cele

Jak projektować miejsca i obiekty użytkowe?

Profilowanie (kryminalne)

Jak przewidzieć
modus operandi?

Wykrywanie zachowań

Jak rozpoznać wskaźniki i wykryć zachowania?

Copyright Diana Nowek, Institute of Nonverbal Communication

CZEGO UCZYMY?

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Analiza interakcji pomiędzy ludźmi oraz wpływu ludzi na nasze zachowania

PSYCHOPATOLOGIA

Analiza wpływu zaburzeń i chorób psychicznych na zachowania ludzi i ich bliskich

PSYCHOLOGIA WYGLĄDU

Analiza wyglądu i wizerunku oraz ich wpływu na nasze zachowania bez wpadania w pułapkę uprzedzeń i błędów poznawczych.

EKONOMIA BEHAWIORALNA

Analiza wpływu czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych, dokonywanie wyborów i zarządzanie ryzykiem.

BŁĘDY POZNAWCZE

 

Analiza wzorców nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mających wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania.

MODUS OPERANDI

Analiza charakterystycznych i powtarzalnych sposóbów zachowania sprawcy czynu zabronionego.

ANALIZA LINGWISTYCZNA TEKSTU

Analiza stanów emocjonalnych, osobowości, preferencji oraz wiarygodności wypowiedzi za pomocą badania wskaźników werbalnych w tekstach.

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA I MIĘDZYKULTUROWA

Analiza i predykcja zachowań na podstawie mowy ciała, głosy i ekspresji mimicznych z uwzględnieniem różnic kulturowych.

DETEKCJA KŁAMSTWA i OCENA WIARYGODNOŚCI

Współczesne metody analizy behawioralnej w ocenie nieszczerości z uwzględnieniem najnowszych technologii oraz potencjału AI. Ocena wiarygodności zeznań świadków na podstawie audio i video.

LINGWISTYKA KRYMINALISTYCZNA

Analiza językowa, która jest wykorzystywana w sprawach sądowych i postępowaniach prokuratorskich, m.in. do badania autorów stalkingu, cyberstalkingu, badania anonimów, ustalania autorstwa tekstów, naruszania dóbr osobistych, nawoływania do nienawiści.

SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ


Analiza rodzajów pytań pod kątem ich przydatności w przesłuchaniach i komunikacji interpersonalnej. Wykorzystanie wywiadu poznawczego, pytań behawioralnych oraz technik przesłuchania do skuteczniejszych negocjacji.

ROZPOZNAWANIE MANIPULACJI

Analiza i rozpoznawanie zachowań toksycznych osób, jak np. psychopatów, socjopatów, narcyzów, propagandystów.

DLACZEGO PROFILOWANIE I ANALIZA BEHAWIORALNA?

 

Jesteśmy profilowani na każdym kroku – przez media społecznościowe, wyszukiwarki, korporacje, partie polityczne oraz służby. Sami mniej lub bardziej profilujemy ludzi, gdy poznajmey nowe osoby. Staramy się nie paść ofiarą dezinformacji, fake newsów, kłamstwa i manipulacji? A gdyby podejść do zagadnienia naukowo i analityczne?  Profilowanie behawioralne to obserwacja i analiza zachowań, emocji oraz wyglądu ludzi wokół nas. Dzięki nabytej wiedzy:

stajemy się uważniejsi na potrzeby innych,

poprawiają się nasze umiejętności komunikacyjne,

lepiej rozumiemy siebie i własne emocje,

skuteczniej interpretujemy sygnały wysyłane przez ludzi,

rośnie nasz obiektywizm w ocenie ludzi,

szybciej wyłapujemy niespójności, nieszczerości oraz próby manipulacji,

stajemy się bardziej odporni na toksyczne jednostki.

Kompetencje te wykorzystywane były wcześniej wyłącznie przez służby. Obecnie taka kompleksowa wiedza przynosi korzyści zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym.

Do naszych klientów i kursantów należą sprzedawcy, negocjatorzy, psychologowie, prawnicy, biegli sądowi, pracownicy IT, działy badań i rozwoju, a także rodzice, szkoły, uczelnie, osoby pracujące z autystami czy osoby po toksycznych związkach.

Wszystkie te grupy łączy jedno – chęć widzenia więcej niż inni i zrozumienia schematów rządzących ich życiem.

Absolweni Akademii pracują jako analitycy behawioralni, przeprowadząją oceny wiarygodności, wykorzystują wiedzę w pracy policjantów, adwokatów, psychologów, dziennikarzy, trenerów, specjalistów ds.bezpieczeństwa czy managerów.

AKADEMIA PROFILOWANIA BEHAWIORALNEGO

Zostań analitykiem behawioralnym i samodzielnie przeprowadzaj analizy wiarygodności zachowania i wypowiedzi.

 

Semestralny kurs online. Uczysz się we włanym tempie! Wszystkie moduły szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej.

Część I – KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE

MODUŁ 1 – Wprowadzenie do profilowania i analizy behawioralnej

MODUŁ 2 – Psychologia emocji i psychofizjologia

MODUŁ 3 – Psychologia osobowości i profilowanie kłamców

MODUŁ 4 – Mechanizmy obronne i błędy poznawcze

MODUŁ 5 – Psychopatologia i dysocjacyjne zaburzenia osobowości

MODUŁ 6 – Psychopatologia i zaburzenia w spektrum autyzmu

MODUŁ 7 – Profilowanie wyglądu i pierwsze wrażenie

MODUŁ 8 – Zadawanie pytań w profilowaniu i komunikacji

 

Część II – ANALIZA BEHAWIORALNA W Profilowaniu i praktyce sądowniczej

MODUŁ 9 – Analiza komunikacji niewerbalnej

MODUŁ 10 – Ekspresje mimiczne i FACS

MODUŁ 11 – Ekspresje mimiczne złożone i mikroekspresje

MODUŁ 12 –Lingwistyka kryminalistyczna

MODUŁ 13 –Werbalne metody wykrywania kłamstwa

MODUŁ 14 – Ocena wiarygodności wypowiedzi

MODUŁ 15 – Przeszkody w profilowaniu i etyka analityka behawioralnego

MODUŁ 16 – Bonus: Polecane wykłady światowych ekspertów od profilowania

EGZAMIN – PRACE DYPLOMOWE