NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PROGRAMEM

Diana Nowek – Institute of Nonverbal Communication

POZNAJ INSTITUTE OF (NON)VERBAL COMMUNICATION

W ramach międzynarodwej działalności INC oferuje semestralną Akademię Profilowania Behawioralnego, studia podyplomowe Akademia Analizy Behawioralnej na UAM w Poznaniu, Centrum Ekspertyz Behawioralnych oraz doradztwo i audyty behawioralne.

AKADEMIA PROFILOWANIA BEHAWIORALNEGO online

Instytut prowadzi semestralną Akademię Profilowania Behawioralnego online, podczas której kursanci zapoznają się z metodami oceny wiarygdności, analizą zachowania niewerbalnego, tworzeniem profili psychologicznych i lingwistyką kryminalistyczną.

AKADEMIA ANALIZ BEHAWIORALNYCH: Studia podyplomowe

Instytut wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu koordynuje roczne studia podyplomowe pt. Akademia Analizy Behawioralnej i Wykrywania Kłamstwa w formule stacjonarnej. Studia są rozszerzoną wersją Akademii online.

EKSPERTYZY I ANALIZY WIARYGODNOŚCI

Przeprowadzamy analizy wiarygodności wypowiedzi i zachowania świadków. Ekspertyza prywatna może być użyta w sądzie i jest pomocna w sprawach, w których mamy do czynienia ze „słowem przeciwko słowu”.

KURSY ONLINE oraz stacjanarne

Oprócz Akademii Instytut przygotowuje kursy online w formie wykładów, webinarów, warsztatów z udziałem trenera na Zoomie oraz oferuje szkolenia w formie stacjonarnej w Warszawie, Katowicach i w Austrii.

SZKOLENIA STACJONARNE NA ZAMÓWIENIE

Organizacje i grupy zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego z analizy behawioralnej, metod i oceny wiarygodności zapraszamy do kontaktu na info@diananowek.com

DORADZTWO STRATEGICZNE I AUDYTY

Instytut współpracuje z najlepszymi profilerami i analitykami behawioralnymi na świecie, przygotowując programy szkoleniowe oraz audyty behawioralne tzw.miękkich celów (vulnarable targets). Doradzamy w kwestiach insider threat, wspieramy procesy rekrutacyjne oraz audytujemy zespoły.

Diana Nowek BIO:

  • Dyrektor Institute of Nonverbal Communication, Austria;
  • Ekspert Biura ds. Zwalczania Terroryzmu ONZ (UNOCT International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism) do spraw nauk behawioralnych w Katarze;
  • Koordynator studiów podyplomowych na UAM w Poznaniu.
  • Członek rady doradczej największej konferencji z analizy behawioralnej na świecie „Behavioural Analysis Conference”

Diana Nowek w swojej pracy naukowej zajmuje się rozpoznawaniem i kategoryzowaniem zachowań, lingwistyką kryminalistyczną oraz analizą wiarygodności przy zastosowaniu technologii i sztucznej inteligencji.

Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Komunikacji Niewerbalnej oraz dyrektorem programowym semestralnej Akademii Profilowania Behawioralnego. W ramach Centrum Analiz Behawioralnych wykonuje ekspertyzy behawioralne w ocenie wiarygodności zeznań świadków dla sądów i kancelarii adwokackich.

Jako doradca strategiczny i trener analizy behawioralnej pracowała zarówno dla European Coast Guard Agency (FRONTEX) jak i dla International Organization of Migration (IOM). Szkoliła funkcjonariuszy policji i straży granicznej ze wszystkich krajów europejskich i innych regionów świata. We współpracy z europejską agencją opracowała i przeprowadziła specjalistyczne programy szkoleniowe dla przedstawicieli służb w zakresie profilowania predykcyjnego. Jest także współautorką programów szkoleniowych z zakresu wykrywania niebezpiecznych zachowań na lotniskach i przejściach granicznych oraz autorką podręcznika „Manual for Border-related Behaviour Recognition”.

Obecnie pracuje dla UNOCT International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism w Katarze, jako specjalista ds. wdrażania nauk behawioralnych w celu poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego. W ramach UNOCT zajmuje się standaryzacją analizy behawioralnej w sektorze bezpieczeństwa i szkoleń z tego zakresu. W 2023 prowadziła zajęcia w ramch pierwszej Akademii Nauk Behawioralnych ONZ dla przedstawicieli rządowych z całego świata, zorganizowanej w Katarze. W 2022 roku wystąpiła z prelekcją na temat technologii behawioralnych w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku.

Diana Nowek posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski), nauk politycznych (Freie Universitaet Berlin) i jest doktorantką na Vienna University of Economics and Business w Austrii. Pracuje pod superwizją Prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej.

Na co dzień mieszka z rodziną w Austrii.