E-kurs

body language expert

Profilowanie zachowań poprzez mowę ciała.

Zyskaj przewagę w biznesie i życiu prywatnym dzięki naszemu kompleksowemu kursowi online.

Mowa ciała odgrywa kluczową rolę w komunikacji.

Poznaj znaczenie gestów i sposoby ich interpretacji.

Trening online, który proponujemy w tej ofercie dostarczy Ci naukowej wiedzy i praktycznych umiejętności interpretacji zachowań.

Odkryj, jak efektywnie interpretować gesty i zrozum ich znaczenie w kontekście wykrywania kłamstw. Naucz się interpretować i świadomie stosować język ciała, aby poprawić swoje relacje interpersonalne, osiągać lepsze wyniki w negocjacjach i sprzedaży, a także efektywnie rekrutować i unikać manipulacji.

Dlaczego Mowa Ciała jest ważna?

 • Komunikacja niewerbalna jest fundamentem zaufania i zrozumienia w każdej relacji.
 • Od negocjacji po rekrutacje – właściwe odczytywanie sygnałów niewerbalnych jest kluczowe dla sukcesu zawodowego.
 • Dzięki świadomości, jak działa mowa ciała łatwiej Ci rozpoznawać manipulację. Naucz się identyfikować toksyczne lub manipulacyjne zachowania, zanim wpłyną one negatywnie na Twoje życie lub organizację.

Dodatkowe Korzyści z Analizy Behawioralnej

Rozpoznawanie Potencjalnie Niebezpiecznych Zachowań

Identyfikacja manipulacji: Zrozumienie subtelnych znaków mowy ciała może pomóc w wychwytywaniu prób manipulacji, które mogą mieć miejsce zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Ochrona przed toksycznymi osobami: Analiza behawioralna umożliwia szybsze rozpoznawanie osób, które mogą mieć toksyczny wpływ na środowisko pracy lub życie osobiste, co pozwala na wcześniejsze podjęcie stosownych działań.

Wczesne rozpoznawanie zagrożeń: Umiejętność odczytywania agresji, lęku czy innych negatywnych emocji w zachowaniu osób może przyczynić się do wczesnego reagowania na potencjalne zagrożenia w miejscu pracy, w szkole, a nawet w domu.

Zaniedbanie roli mowy ciała i komunikacji niewerbalnej w codziennym życiu i pracy może prowadzić do poważnych strat — zarówno emocjonalnych, jak i materialnych. Szkolenie z analizy behawioralnej nie tylko zwiększa osobistą i zawodową efektywność, ale także dostarcza narzędzi niezbędnych do ochrony przed manipulacją i toksycznymi wpływami.

Nie zwracasz uwagi na komunikaty niewerbalne?

Oto skutki:

Wpływ

na Organizację

Nieefektywna komunikacja i konflikty w zespołach

Nieporozumienia wewnętrzne: Brak umiejętności interpretacji sygnałów niewerbalnych może prowadzić do nieporozumień, błędnych interpretacji zamiarów lub potrzeb pracowników, co wpływa na atmosferę i efektywność pracy.

Gorsze wyniki negocjacji: Niezrozumienie niewerbalnych sygnałów od rozmówców może skutkować niekorzystnymi umowami, przegapianiem okazji lub trudnościami w utrzymaniu dobrych relacji z klientami i partnerami.

Zmniejszona zdolność do rozwiązywania konfliktów: Brak wiedzy o tym, jak emocje są wyrażane niewerbalnie, może utrudniać rozwiązywanie sporów i konfliktów w organizacji.

Wpływ

na Jakość Związków i Relacji

Bariera w zrozumieniu bliskich osób

Pogłębianie dystansu emocjonalnego: Ignorowanie lub błędna interpretacja gestów i postaw może prowadzić do poczucia niezrozumienia lub ignorowania przez partnerów, co osłabia więzi i zwiększa dystans emocjonalny.

Trudności w budowaniu zaufania: Komunikacja niewerbalna odgrywa dużą rolę w budowaniu i utrzymywaniu zaufania; nieumiejętność jej odczytania może wpływać na percepcję uczciwości i otwartości w relacjach.

Kompetencje, które rozwijamy podczas treningu:

Interpretacja gestów i postaw

Opanuj umiejętność czytania subtelnych sygnałów wysyłanych przez rozmówców.

Praktyczne zastosowanie wiedzy

Użyj naukowych metod do zrozumienia mowy ciała w kontekście zawodowym i prywatnym.

Ochrona przed zagrożeniami

Naucz się wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, które mogą sygnalizować potencjalne zagrożenia.

Struktura Kursu

Całkowicie Online, Ucz Się we Własnym Tempie

Dostęp 24/7: Materiały dostępne online na naszej platformie e-learningowej z możliwością nauki w dowolnym czasie i miejscu.

Interaktywne materiały: Moduły edukacyjne wzbogacone o quizy, interaktywne zadania i bogate materiały wideo.

Wsparcie ekspertów: Sesje Q&A oraz możliwość otrzymania indywidualnego feedbacku od specjalistów w dziedzinie psychologii i komunikacji niewerbalnej.

Dla Kogo Jest Nasz Kurs?

Szerokie Spektrum Uczestników

Liderzy i Menedżerowie
 • Naucz się, jak efektywnie komunikować się i motywować swoje zespoły poprzez świadome stosowanie mowy ciała.
 • Rozwijaj zdolności do rozpoznawania niezadowolenia, zmęczenia lub konfliktów w zespole zanim staną się one poważnym problemem.
Prawnicy i Specjaliści Prawni
 • Zdobądź przewagę w sądzie i podczas negocjacji dzięki umiejętności czytania mowy ciała świadków, przeciwników oraz klientów.
 • Naucz się, jak subtelne sygnały niewerbalne mogą ujawnić więcej niż słowa podczas zeznań lub negocjacji.
Osoby Neuróżnorodne i Ich Opiekunowie
 • Zrozumienie specyfiki mowy ciała może pomóc w lepszym i pełniejszym zrozumieniu osób neuróżnorodnych, które często komunikują się w niekonwencjonalny sposób.
 • Szkolenie pomoże opiekunom i bliskim w interpretacji potrzeb i emocji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innych różnicami neurorozwojowymi.
Trenerzy i Specjaliści HR
 • Wykorzystaj wiedzę o mowie ciała do efektywniejszych szkoleń i lepszego dobierania kandydatów do pracy.
 • Szkolenie pozwoli na lepsze zrozumienie dynamiki grupowej i indywidualnych potrzeb uczestników.
Negocjatorzy i Specjaliści od Sprzedaży
 • Zdobądź umiejętności, które pomogą Ci lepiej interpretować intencje klientów i partnerów biznesowych.
 • Naucz się, jak skutecznie wykorzystywać mowę ciała do budowania zaufania i przekonywania.
Specjaliści z Dziedziny Bezpieczeństwa
 • Rozwijaj umiejętności, które pozwolą na szybsze rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i agresywnych zachowań.
 • Użyj wiedzy o mowie ciała do lepszego zrozumienia sytuacji kryzysowych i konfliktowych.
Psycholodzy i Terapeuci
 • Wprowadź głębsze zrozumienie mowy ciała do swojej praktyki, aby lepiej rozumieć swoich pacjentów i dostosować metody terapeutyczne.
 • Wykorzystaj umiejętności odczytywania subtelnych sygnałów niewerbalnych do pracy z osobami, które mają trudności z werbalnym wyrażaniem się
Każdy Chcący Poprawić Swoje Relacje Osobiste i Zawodowe
 • Zwiększ swoją świadomość społeczną i umiejętności interpersonalne.
 • Zdobądź wiedzę, która pozwoli Ci lepiej rozumieć ludzi wokół i budować głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje.

Odkryj moc mowy ciała – zapisz się już dziś!

Zdobądź przewagę, jaką daje wiedza o mowie ciała. Zarejestruj się na nasz kurs online teraz, aby odkryć, jak możesz zwiększyć swoją efektywność w każdej sferze życia!

Cena:

Co dostajesz w pakiecie?

Dostęp do kursu przez 3 miesiące

Liczne zdjęcia i video obrazujące gesty i postawy

Przykłady interpretacji gestów w kontekście

Przypadki zastosowań w wykrywaniu kłamstwa

Quizy sprawdzające wiedzę

Certyfikat ukończenia

Premiera kursu już 10 maja 2024!

Zapisy przez cały rok!